Contact

Kinderdagverblijf Haarlekijn is onder 979078751 geregistreerd bij het LRK.
Het meest recente inspectierapport is hier te downloaden.
Openingstijden: maandag t/m vrijdag van 07:30 tot 18:00 uur.
Voor meer informatie mail of bel ons op nummer: +31 (0)30 2640 444