Groepen

Kinderdagverblijf Haarlekijn kent een horizontale groepsindeling. Er is plaats voor twee groepen: een babygroep en een peutergroep. Op elke groep staan minimaal 2 pm-ers om optimale begeleiding en aandacht aan de kinderen te kunnen geven. Op woensdag en op de vrijdag draaien wij verticale groepen. Op de woensdag zijn er 16 kindjes met 3 pm-ers en op de vrijdag 12 kindjes met 2 pm-ers.

Babygroep – maximaal 8 kindjes

Hier spelen kinderen van 0 tot 2 jaar. Het opbouwen van een vertrouwens band met het kind staat hier centraal. Maar ook voor de ontwikkeling van de grove motoriek zoals leren lopen en klimmen is optimale aandacht. De ruimte is hier speciaal voor ingericht zodat het kind zich op een veilige en vertrouwde manier kan ontwikkelen.

De peutergroep – maximaal 14/15 kindjes

Hier spelen de kinderen van 2 tot 4 jaar. De kinderen leren omgaan met andere kinderen, samen spelen, samen delen is hier heel belangrijk, maar ook het aftasten van de grenzen. Ook worden de kinderen vanaf 3 jaar al een stukje voorbereid op de kleuterschool. Dit doen we bijvoorbeeld door hulp te vragen en aan te bieden aan andere kinderen. Zelfstandigheid wordt geoefenend door bijvoorbeeld zelf kleren aan en uit te doen of zelfstandig naar de toilet te gaan.