Voorbereiding op de basisschool

En dan ben je bijna vier en dan komt daar het grote avontuur aan: de basisschool. Natuurlijk kun je daar niet onvoorbereid naar toe. De pm-ers van kinderdagverblijf Haarlekijn proberen je zo goed mogelijk voor te bereiden  op de basisschool.

Naast de tijd voor spelen wordt er ook tijd besteed aan gerichte activiteiten.  De belangrijkste aandachtspunten zijn: zelfredzaamheid, zelfregulering, weerbaarheid, grove en fijne motoriek en de relaties met andere kinderen.

We leren de kinderen vanaf 3 jaar het onderscheiden van kleuren en vormen en tellen. Ook de verschillende jaargetijden komen aan bod. Elke dag bespreken we met de kinderen in groepsverband bijvoorbeeld de belevenissen van thuis om ze zo alvast vertrouwd te laten geraken met de kringgesprekken op de basisschool.